Публічний договір-оферта про надання послуг

1.Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою)         СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ-ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ Кудрявець Юлії Андріївни, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань - 08.07.2019р., номер запису №2 224 000 0000 135749, ІПН 3422612561, надалі «Виконавець», згідно до умов використання ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна, надає послуги з організації та проведення програм відпочинку та розваг на локації, розташованої на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 «Б».

2.Відповідно ст. 642 ЦК України обов’язковим прийняттям умов даного договору є здійснення юридичною або фізичною особою платежу в рахунок оплати надання послуг. Юридична або фізична особа, що здійснила акцепт даної оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник разом – Сторонами цього договору 

3.У зв’язку з вище викладеним, уважно ознайомтесь з текстом даної публічної оферти та з додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь пунктами оферти чи додатків до неї, Виконавець пропонує відмовитись від користуванням запропонованих послуг. 

Словник термінів, що використовуються в цьому договорі:

 а/ Оферта – цей документ «Публічний договір – оферта про надання послуг» . Адреса документу в мережі Інтернет: http://_________________  

б/ Акцепт оферти - повне та безумовне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, вказаних в п.п. 1.1.,1.3., 3.2, 4.4., 5.1. цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.

 в/ Замовник – особа, що здійснила акцепт оферти є таким чином Замовником послуг.

 г/ Договір оферти – договір між Замовником та Виконавцем про надання послуг. 

 

«1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  1. Відповідно до цього Договору, Виконавець приймає на себе зобов'язання, протягом терміну, встановленого даним Договором, надати  послуги з організації  та проведення програми відпочинку та розваг на локації ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна, розташованої на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 «Б» учасникам відпочинку за замовленням Замовника.
  2. Послуги з організації  та проведення програм відпочинку та розваг не включають у себе послуги з розміщенням.
  3. Послуги надаються учасникам відпочинку за попереднім замовленням Замовника (заявка на реєстрацію онлайн), відповідно до заявленої кількості учасників та в обраний Замовником час та дату. загальною тривалістю не більше 8 годин.
 • Учасниками у проведенні програми відпочинку та розваг можуть бути як діти так і дорослі.
 • Участь дітей у віці до 16 років, проводиться виключно у супроводі батьків або уповноважених ними представників.
 • Участь дітей шкільного віку, організованих як шкільна екскурсія, поїздка та інш., проводиться у супроводі представника школи.
  1. Послуги з організації  та проведення програм відпочинку та розваг надаються тривалістю не більше 8 годин.
 1. ПРИЙНЯТА ТЕРМІНОЛОГІЯ.
  1. Стосовно цього Договору перераховані нижче терміни означають наступне: 
 • Під «Організацією та проведенням програми відпочинку та розваг на локації ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна» слід розуміти виконання Виконавцем наступних заходів: 

- організація перевезення учасників сімейного та шкільного відпочинку до місця проведення розваг (додаткове замовлення)

- здійснення нагляду за учасниками на місці проведення розваг

- проведення з учасниками ігрових розваг за узгодженою програмою; 

- надання послуг відпочинку;

- виконання інших розвиваючих заходів;

 • Шкільний відпочинок - надання послуг з організації та проведення програм відпочинку та розваг за попереднім замовленням Замовника, представника дітей шкільного віку, участь яких організована у шкільному закладі, як шкільна екскурсія, поїздка та інш., проводиться у супроводі представника школи.
 • «Трансфер» – додаткове замовлення на організацію колективної доставки учасників/дітей до місця проведення програми відпочинку та розваг, ліцензія на перевезення N064720, автобус N АЕ1818AЕ, водій Ларіонов Дмитро Вікторович, посвідчення водія АЕВ 023261, медична довідка: МДО 441044., яке оплачується окремо.

 

2.3. Місце збору для трансферу ____________________________________________

 

3.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Права Замовника:

-  самостійно обрати час та дату проведення програми відпочинку та розваг;

- здійснювати контроль умов відпочинку та виконання заявлених розваг;

- забезпечити супровід учасників/дітей представниками, виконуючи вимоги та рекомендації співробітників Виконавця по забезпеченню безпеки; 

-отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей колективного дитячого відпочинку. 

-отримати інформацію про особливості поведінки учасників після закінчення розваг. 

3.2. Обов’язки Замовника:

- своєчасно внести суму, передбачену п. 4.3, та 5.1 даного Договору;

- сплатити трансфер/послуги перевезення (в разі його замовлення);

-надати Список учасників/дітей, які прийматимуть участь у проведенні розваг та супроводжувальних осіб не менш як за 24 години до дня проведення програми відпочинку та розваг;

- доставити учасників/дітей до місця від'їзду (у разі замовлення трансферу);

-прибути на місце проведення розваги в зазначений у заявці день та час;

- сповістити про прибуття учасників на місці, до настання часу проведення розваг, як найменш за 15 хвилин;

- зустріти та прийняти учасників/дітей по закінченню програми в обумовлений Сторонами час.

3.3. Права Виконавця:

- самостійно вибирати спосіб реалізації програми, що не суперечить договору і чинному законодавству; 

- самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої програми і взятих на себе зобов'язань;

- 

3.4. Обов’язки Виконавця:

-надати послуги з організації та проведення програм відпочинку та розваг;

-надати послуги з організації заходів, сприяючих активному, різносторонньому розвитку та відпочинку, відповідно до затвердженої програми; 

-охороняти життя та здоров’я учасників в період проведення програм відпочинку та розваг;

-ознайомити учасників з правилами безпеки, поведінки та вимагати від останніх їх виконання;

-сприяти всебічному творчому, інтелектуальному, особистісному та фізичному розвитку учасників/дітей.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ.

4.1. Ціна послуг по проведенню програм відпочинку та розваг становить 320.00 грн. 00 коп. за 1 (одного) учасника.

4.2. Повна вартість за договором складається із загальної суми ціни послуг відповідно до кількості учасників/дітей.

4.3. Попередня оплата за договором становить 700 грн. 00 коп. 

4.4. Попередня оплата вноситься після онлайн-реєстрації Замовника на сайті _________________, однак не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати вчинення Замовником онлайн-реєстрації, ця сума входить у вартість послуг по проведенню програм відпочинку та розваг.

4.5. Вартість послуг трансферу не входить до ціни послуг по проведенню програми відпочинку та розваг.

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ.

5.1. Повна вартість послуг по проведенню програм відпочинку та розваг передбачена п. 4.2. даного договору сплачується Замовником не менше ніж за 24 години до дати проведення. 

5.2. В випадку фактичної збільшення кількості учасників/дітей у проведенні програми, вартість кількості учасників/дітей сплачується Замовником не пізніше дня проведення програми.

5.3. Оплата згідно пункту 4.4. цього Договору проводиться Замовником шляхом внесення відповідної суми на банківський рахунок Виконавця за банківськими реквізитами, які вказані в Розділі 10 цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Виконавець несе повну відповідальність за належне виконання умов договору перед Замовником;

6.2.   Виконавець несе повну відповідальність за життя і здоров’я групи дітей на період проведення програми.

6.3. Організатор не несе відповідальності за втрату і/або псування учасником/дитиною своїх особистих та речей які належать іншим учасникам, у тому числі мобільних телефонів, плеєрів, грошей, тощо.

6.4. У разі порушення умов п.п. 4.4 та 5.1. даного Договору Виконавець залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Замовника.

6.5. За здійснення протиправних дій учасником/дитиною щодо Виконавця або третіх осіб під час перебування на території локації – відповідальність несе Замовник, учасник/дитина та батьки дитини, згідно з чинним законодавством України.

6.6. У разі заподіяння діями (бездіяльністю) учасником/дитиною під час перебування на локації  ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна, розташованої на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 «Б» майнової шкоди Виконавцю, Замовник зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду у повному обсязі, при цьому. Одразу, після заподіяння учасником/дитиною під час перебування на території локації майнової шкоди Виконавцю, останній самостійно проводить стандартизовану оцінку збитків та направляє Замовнику Вимогу про їх відшкодування. Замовник повинен не пізніше двох банківських днів з моменту пред’явлення такої Вимоги, та оплати її в повному обсязі. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його оплати за п.п. 4.3., 5.1 данного Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Прийняттям оферти шляхом здійснення Замовником дій, вказаних в п.п. 1.1.,1.3., 3.2., 4.4., 5.1. цієї оферти, Замовник підтверджує, що з умовами цього Договору та Додатків до нього ознайомлений, повністю їх розуміє, приймає та вважає розумними.

7.3. Усі питання, що виникають в процесі виконання цього Договору та не врегульовані його умовами вирішуються Сторонами на підставі чинного законодавства України.

7.4. Замовник підтверджує, що цей договір укладається за згодою батьків/законних представників/або другого з батьків учасників/дітей, а у випадку шкільного відпочинку – за попереднім узгодженням із шкільним закладом.

8. Форс-мажорні обставин

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії та інші стихійні явища природи, пожежі, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходу з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя, і якщо ці обставини безпосередньо мали вплив на виконання даного Договору. 

8.2.Сторона для якої виникли умови, що унеможливлюють виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання і припинення дії даних обставин. 

8.3.На письмову Вимогу другої Сторони, Сторона, що зсилається на форс-мажорні обставини, повинна підтвердити їх довідкою Торгово-промислової палати України.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1 Невід'ємною частиною даного Договору є наступні додатки: 

- Додаток №1 «Програма відпочинку та розваг»

- Додаток №2 «Правила поведінки учасників/дітей на локації ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна»

 

10. Реквізити, місце знаходження та підпис Виконавця 

ФОП Кудрявець Юлія Андріївна 

Україна.49000, м. Дніпро,             

вул. ПРАПОРНА, БУД. 3, КВ.25 Ідентифікаційний код 3422612561 

р/р  UA063052990000026002050505697 в ПАТ КБ  «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

 

                                                                                                _______________Кудрявець Ю.А.»

 

Додаток №1

до Договору про надання послуг

 

Місце проведення екскурсійної програми:

с.Євецько-Миколаївка , Новомосковський район ,

Дніпропетровська область , Україна 

 

Екскурсійна програма освітньо-розважального проекту Berry Land “Лапландія”

 

 

 1. Екскурсія в Berry Land відбудеться у зазначений день згідно договору .
 2. Трансфер в обидві сторони надається з повним пакетом належних документів .
 3. Тривалість екскурсії 6-6,5 годин .
 4. Тривалість екскурсійної програми 3-3,5 години .
 5. Програма екскурсії :

Інтерактивно-розважальний блок

 • знайомство з жителями Лапландії , вітання;

Освітній блок 

 • екскурсія до саамського вігваму;
 • екскурсія до резиденції Санта Клауса;
 • полювання на північне сяйво;

Тематичний майстер- клас

 • відвідування Еко-кафе (традиційна випічка саамів , чай з ягодами);

Відвідування Berry Park ( вільний час на території парку ) .

 

 

Додаток № 2

 до Договору про надання послуг 

 

Правила поведінки учасників/дітей на локації ТМ «BERRY LAND» Ягідна країна, розташованої на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 «Б»

 

 1) Забороняється: 

Забороняється: 

- відлучатися від аніматорів та покидати територію на час проведення екскурсійної програми;

- вживати, зберігати у себе або продавати іншим алкогольні, слабоалкогольні та енергетичні напої, наркотичні засоби, прекурсори, їхні аналоги, будь-які медичні препарати без призначення лікаря; 

- створювати ситуації, що загрожують власному життю та здоров'ю інших учасників/дітей; 

- принижувати гідність інших учасників/дітей; 

- битися; 

- псувати майно Виконавця і третіх осіб; 

- некоректно себе вести (нахабство, грубість); 

- курити, в тому числі електронні сигарети , курильні суміші і їх аналоги .

2) Учасник/дитина, що приймає участь у екскурсійній програмі , зобов'язана: 

- виконувати вказівки медичного та іншого персоналу локації, які пов’язані із забезпеченням дотримання встановлених чинним законодавством України санітарних норм;

 - підтримувати чистоту і порядок на території локації;

 - дотримуватися правил особистої гігієни .

Скачать

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.